Nieuws

23 mei D.V. belegt Vereniging Een Handreiking avond over (geestelijke) depressiviteit

Veel mensen lijden ernstig onder psychische ziekten. Dat is een zware belasting, ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen. De vereniging ‘Een Handreiking’ wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil een helpende hand bieden door het geven van ondersteuning en informatie en ook door het behartigen van hun belangen. Bij haar werk wil ‘Een handreiking’ zich laten leiden door de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid. De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en andere professionele behandelingen.
De vereniging stelt zich ten doel regio-avonden te houden in Nederland en rondom Nunspeet was er nog een witte vlek. Vandaar dat we nu beginnen op de Veluwe. We nodigen u en jou dus heel graag uit op een vergadering waarbij het thema depressiviteit centraal zal staan.

Waar? Zalencentrum Pineta Nunspeet; Elspeterweg 6. (parkeren bij Transferium)
Wanneer? DV donderdag 23 mei 2019
Hoe laat? Inloop: 19.15 uur; aanvang avond 19.45 uur
Wat is het programma? Inleiding 1 door mw. A. Frens uit Elspeet (zij is al jarenlang werkzaam zowel in de klinische als in de ambulante GGZ). Haar lezing heet: ‘Omgaan met depressieve klachten!’
Inleiding 2: ‘Waar is God op Wie je bouwde?’ door W. Visser uit Nunspeet (als coach onder andere werkzaam met jongeren/ouderen die depressief zijn. Hij zal met name ingaan op de vraag wat het verschil is tussen een depressie en een geestelijke depressie.

Er zal gelegenheid zijn om met al uw/jouw vragen te komen.
Aan het einde van de avond zal er een collecte worden gehouden om de onkosten te kunnen betalen.
Van harte nodigen we u/jou uit deze belangwekkende avond bij te wonen.