Over ons

Veel mensen lijden ernstig onder psychische ziekten. Dat is een zware belasting, ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen. De vereniging “een handreiking” wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil een helpende hand bieden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen. Bij haar werk wil “een handreiking” zich laten leiden door de Bijbel, waar de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven worden. De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en andere professionele behandelingen.

Hebt u vragen, wilt u lid worden of wilt u opmerkingen maken, stuur dan een e-mail naar info@eenhandreiking.nl

 

Wie wordt een handreiking gedaan?

De vereniging is er met name voor familieleden die met de zorg van de psychiatrische patiƫnt te maken hebben. Ook andere personen of (kerkelijke) instanties die met deze problematiek geconfronteerd worden kunnen met hun vragen bij de vereniging terecht. Degenen die de grondslag en de doelstelling onderschrijven kunnen lid worden van de vereniging.

 

Wat is het doel van de vereniging ‘een handreiking’?

bevorderen van onderlinge contacten

  • De vereniging wil het onderlinge contact tussen de familieleden en andere betrokkenen stimuleren zodat ze elkaar waar nodig kunnen ondersteunen.
  • Eenmaal per jaar wordt daarom een landelijke bijeenkomst gehouden.
  • Daarnaast zijn er regionale werkgroepen die activiteiten organiseren in een bepaald gebied.

 

geven van advies en voorlichting

  • De vereniging geeft advies en voorlichting aan familieleden van psychisch zieken, maar ook aan andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld ambtsdragers van kerken. Hierbij kunt u denken aan informatie over ziektebeelden en omgang met de psychisch zieke. Tevens kan informatie verstrekt worden over behandelingen en/of instellingen.

 

belangenbehartiging

  • De vereniging kan namens de familie optreden als vertegenwoordiger naar instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en pastoraat.
  • De vereniging zal indien nodig, streven naar verbetering van de kwaliteit van de zorg in instellingen en pastoraat.
  • Eveneens wil ‘een handreiking’ deze problematiek onder de aandacht brengen van de kerken en de media.