Agenda

DV 20 november a.s. regio-avond in Veenendaal

Wij nodigen u hartelijk uit voor onze regioavond. Deze wordt gehouden op DV 20 november a.s.

Het onderwerp is:
Eetstoornissen bij mannen en vrouwen, jong en oud, hoe ga je daar als
familie/omgeving mee om?

De lezing wordt verzorgd door mw. H. de Vries-Mulder. Zij is psycholoog en werkzaam als
trajectbegeleider van studenten aan de CHE en ervaringsdeskundige.
De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in het kerkgebouw van de Gereformeerde
Gemeente te Veenendaal, Vijftien Morgen 51.
Wij hopen te beginnen om 19.45 uur en zullen eindigen om ongeveer 22.00 uur. Allen
hartelijk welkom en neemt u gerust andere belangstellenden mee.

 

 

DV 23 november a.s. Landelijke dag in Gouda

Onze landelijke dag hopen wij dit jaar te houden op 23 november a.s. in Gouda.
Na een korte huishoudelijke jaarvergadering zal mevrouw Gerdien van Wijk een inleiding voor ons houden. Mevrouw van Wijk is werkzaam als gedragswetenschapper bij Deviaa in Zwijndrecht.

Mevrouw van Wijk geeft over haar lezing aan:
“In deze lezing hopen we met elkaar na te gaan denken over Zelfverloochening. Wat is
zelfverloochening? Wat is het niet? Wat leert Gods Woord ons over zelfverloochening? Wat is het
onderscheid tussen zelfverloochening en zelfvernietiging? Hoe is dit te bezien vanuit Bijbels
perspectief? Ik hoop u mee te nemen in een analyse over dit onderwerp, waarbij centraal zal staan dat
zelfverloochening ten diepste een keuze is die je maakt voor het aangezicht van de Heere, met oog
voor de beperkingen en de mogelijkheden die de ander heeft en die je zelf hebt.”

De landelijke dag wordt weer gehouden in het Driestar college, gebouw Zeta.
Het adres is Bleulandweg 492, 2803 HS Gouda.
Ontvangst met koffie/thee vanaf 9:30u, opening 10:00u.
Rond 13:00u ronden wij af en nodigen wij u uit de lunch te gebruiken.
Een prima gelegenheid elkaar te ontmoeten.

U kunt zich voor deze dag opgeven via mailadres info@eenhandreiking.nl of telefonisch via telefoonnr 06-33696146

Er zal een collecte worden gehouden voor de bestrijding van de onkosten.
 

 

DV 28 november a.s. regio-avond Nunspeet

Op 28 november hopen wij in Nunspeet weer een regioavond te houden.
Het thema is: Hoe houd ik mezelf in balans terwijl de zorgen thuis zo groot zijn?
Spreekster is Lianne van der Net – Kranenburg. Zij werkt als coördinator bij NIP in Veenendaal.

Na de pauze werkt ook Harry Frens uit Nunspeet mee. Hij is vader van een zoon die naast een verstandelijke handicap ook psychische stoornissen heeft. Nergens was hun zoon te helpen en te plaatsen; nu woont hij in een totaal aangepast huis. Hij wil vanuit hun gezinspraktijk een bijdrage leveren aan de vraag: wat als de balans in het gezin helemaal kwijt is?

De avond wordt gehouden in De Pineta Nunspeet.
Inloop 19:15u en start avond is 19.45u
Er wordt een collecte gehouden voor bestrijding van de onkosten.