Agenda

D.V. 21 februari a.s. regionale avond regio Midden, Veenendaal

Hierbij nodigen wij u hartelijk uit voor onze regio-avond. Deze zal gehouden worden op D.V.
DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019
De lezing zal verzorgd worden door mw. M.M. Gijssen-Roest. Zij is als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut gespecialiseerd in de behandeling van angst en dwangstoornissen. Het onderwerp zal dan ook gaan over:

“PTSS, paniekstoornis, sociale fobie en het hebben van dwanggedachten.”

In het eerste gedeelte van de avond geeft zij een presentatie over de verschillende angststoornissen die er zijn, over de behandeling ervan en zal zij aandacht hebben voor hoe dichtbije naasten met mensen met deze problematiek om kunnen gaan. In de pauze kunt u schriftelijk vragen indienen. Na de pauze zal er op deze vragen worden ingegaan. Voor de pauze zal er een collecte worden gehouden ter berstrijding van de onkosten.
De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal, Vijftien Morgen 51. De avond begint om 19.45 uur en zal ongeveer 22.00 eindigen. Allen hartelijk welkom en neemt u gerust andere belangstellenden mee. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen of mailen met mw. W. Ebbers.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep,
Mw. W. Ebbers, secretaresse,
w.ebbers@hetnet.nl
030-6920612