Agenda

Op DV 24 november hopen wij onze landelijke dag te houden in Gouda.

Ds. Sonnevelt, predikant Gereformeerde Gemeente Alblasserdam hoopt een inleiding te houden met als titel:

“een verslagen geest-wie zal die opheffen?”

De zaal is open om 9:30u, wij starten 10:00u.

na de inleiding is er voldoende gelegenheid uw vragen te stellen.

De dag wordt gehouden in gebouw Zeta van de Driestar, Bleulandweg 492. Opgeven kan per mail via info@eenhandreiking.nl of per telefoon via 06-33696146.

van harte nodigen wij u uit samen met ons de lunch te gebruiken en elkaar verder te ontmoeten.

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, wel houden wij een collecte ter bestrijding van de onkosten.