OVER ONS

De vereniging een handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen.

Steeds meer jongeren en ouderen lijden ernstig onder psychische ziekten. Wat is dat een zware belasting voor henzelf, maar ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen.

Vereniging Een Handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil graag een helpende hand bieden aan gezins – en familieleden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen in de zorgketen. Bij haar werk laat Een Handreiking zich leiden door de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en andere professionele behandelingen. Hebt u vragen, wilt u lid worden of wilt u een opmerking maken, stuur dan een e-mail naar info@eenhandreiking.nl.

OVER ONS

De vereniging een handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen.

Steeds meer jongeren en ouderen lijden ernstig onder psychische ziekten. Wat is dat een zware belasting voor henzelf, maar ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen. Vereniging Een handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil graag een helpende hand bieden aan gezins – en familieleden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen in de zorgketen. Bij haar werk laat Een Handreiking zich leiden door de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en andere professionele behandelingen. Hebt u vragen, wilt u lid worden of wilt u een opmerking maken, stuur dan een e-mail naar info@eenhandreiking.nl

Wie wordt Een Handreiking gedaan?

De vereniging is er met name voor familieleden die met de zorg van de psychiatrische patiënt te maken hebben. Ook andere personen of (kerkelijke) instanties die met deze problematiek geconfronteerd worden, kunnen met hun vragen bij onze vereniging terecht. Degenen die de grondslag en de doelstelling onderschrijven, kunnen lid worden van de vereniging.

Wat is het doel van de vereniging Een Handreiking?

ANBI

Vereniging Een Handreiking is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het nummer waarop wij bij de belastingdienst bekend zijn is 813687937.

Omdat wij ANBI instelling zijn mag u giften als aftrekpost meenemen in uw belastingaangifte.

Als ANBI instelling zijn wij verplicht gegevens te publiceren, u vindt deze via onderstaande links.

Rekeningnummer

NL 52 RABO 0331 5295 99 t.n.v. Vereniging Een Handreiking

Bestuursleden

Hieronder vind u de bestuursleden van Een Handreiking.

W. Visser

W. Visser

Voorzitter

J. van Hell

J. van Hell

Penningmeester

Vacature

Vacature

Secretaris

C. Nijsse-Boogaard

C. Nijsse-Boogaard

Bestuurslid

A. den Ouden

A. den Ouden

Bestuurslid

A.M. Visser

A.M. Visser

Bestuurslid

Regio's van Een Handreiking

Klik op een regio om meer informatie te lezen over de regio

Regio's

Contact ons

Lid worden?