ANBI

Vereniging Een Handreiking is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het nummer waarop wij bij de belastingdienst bekend zijn is 813687937.

Omdat wij ANBI instelling zijn mag u giften als aftrekpost meenemen in uw belastingaangifte.

Als ANBI instelling zijn wij verplicht gegevens te publiceren, u vindt de gegevens en verantwoording onderaan deze pagina.

Rekeningnummer

NL52 RABO 0331 5295 99 t.n.v. Vereniging Een Handreiking

2021

Notulen huishoudelijke vergadering 2021

Jaarverslag 2021

2020

Financieel overzicht regio's 2020

Toelichting Financieel verslag 2020

2019