Het is al weer een poosje geleden dat ds. H. de Greef (predikant HHK Wouterswoude) en ondergetekende contact hadden over een pastorale kwestie. In ons gesprek kwam onze vereniging Een Handreiking naar voren en we overdachten samen de vraag of er in het hoge Noorden ook niet eens een avond kon worden gehouden.

Uiteindelijk, na overleg met de regio Noord, is er een eerste avond geweest in Wouterswoude op 21 april jl. Er waren ruim 25 personen aanwezig, met name uit de gemeente Wouterswoude. Ds. De Greef heeft de avond geopend; dhr. K. Slager van regio Noord heeft iets verteld over onze Vereniging en ondertekende hield een inleiding over: Zorg voor psychisch zieken in de kerkelijke gemeente. Na de pauze ontstond een levendig gesprek en werden veel vragen besproken in een heel open, goede sfeer!

Op de avond is gepeild of er behoefte was aan nog eens een avond, of er werd gedacht aan een afdeling van regio Noord of dacht men er aan om zelf een nieuwe regio te starten. De unanieme keus was voor dat laatste: een eigen afdeling: Friese Wouden, …. Maar dan in het Fries! Inmiddels is er al een regiobestuur gevormd en op de regiopagina ziet u de gegevens van het regiobestuur. We wensen deze regio een heel goede start toe.

Namens het Landelijk Bestuur:

Wim V.