Inleiding

Gerdien van Wijk

Spanningen horen bij het leven. Een beetje spanning is vaak prettig en zet onze aandacht op scherp. Maar je kunt je onprettig gaan voelen als er te veel spanning is en als het te lang duurt.  Soms is het leven ineens veel zwaarder: je ervaart een hoge werkdruk en/of veel stress tijdens je werk. Ook kan het gebeuren dat er (aanhoudende) problemen zijn in de privésfeer of dat je minder steun krijgt vanuit je omgeving. 

Soms blijkt je valkuil ‘teveel tegelijk willen’ je op te breken of wordt er al langere tijd teveel van je gevraagd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanhoudende hoge werkdruk. Ook kunnen er levensgebeurtenissen zijn die veel van je vragen. Dit zijn zomaar wat omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het leven zwaar valt. 

Burn-out

Soms blijkt je valkuil ‘teveel tegelijk willen’ je op te breken of wordt er al langere tijd teveel van je gevraagd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanhoudende hoge werkdruk. Ook kunnen er levensgebeurtenissen zijn die veel van je vragen. Dit zijn zomaar wat omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het leven zwaar valt. 

Persoonlijkheids-kenmerken met een verhoogd risico voor burn-out

Oorzaken van psychische werkbelasting