Gerdien van Wijk

Inleiding

Spanningen horen bij het leven. Een beetje spanning is vaak prettig en zet onze aandacht op scherp. Maar je kunt je onprettig gaan voelen als er te veel spanning is en als het te lang duurt.  Soms is het leven ineens veel zwaarder: je ervaart een hoge werkdruk en/of veel stress tijdens je werk. Ook kan het gebeuren dat er (aanhoudende) problemen zijn in de privésfeer of dat je minder steun krijgt vanuit je omgeving. 

Soms blijkt je valkuil ‘teveel tegelijk willen’ je op te breken of wordt er al langere tijd teveel van je gevraagd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanhoudende hoge werkdruk. Ook kunnen er levensgebeurtenissen zijn die veel van je vragen. Dit zijn zomaar wat omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het leven zwaar valt. 

Burn-out

Soms blijkt je valkuil ‘teveel tegelijk willen’ je op te breken of wordt er al langere tijd teveel van je gevraagd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een aanhoudende hoge werkdruk. Ook kunnen er levensgebeurtenissen zijn die veel van je vragen. Dit zijn zomaar wat omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het leven zwaar valt. 

 • Geen energie (anergie)
 • Lusteloos
 • Initiatiefverlies
 • Moeite met concentreren
 • Vergeetachtig
 • Besluiteloos, moeite met onderscheiden hoofd- en bijzaken
 • Fouten maken, werk kost meer tijd
 • Prikkelbaar, snel geïrriteerd (dysfoor), cynisme, pessimisme, onverschillig
 • Emotionele labiliteit (hyperemotioneel): snel ontroerd, blij, driftig et cetera
 • Met name inslapen is vaak gestoord door het piekeren en malen
 • Hoofdpijn
 • Spierpijn
 • Duizelig
 • Dyspepsie (verteringsstoornis)
 • Door verminderde weerstand sneller ziek
 • Onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens
 • Verlies van zin in seks

Persoonlijkheids-kenmerken met een verhoogd risico voor burn-out

Gekenmerkt door preoccupatie met ordelijkheid, perfectionisme en beheersing psychische en intermenselijke, ten koste van soepelheid, openheid en efficiëntie

 • preoccupatie met details, regels, lijsten, ordening of schema’s
 • perfectionisme
 • overmatige toewijding aan werk en productiviteit (moeite met nee zeggen)
 • overdreven gewetensvol en star
 • niet in staat iets weg te gooien
 • moeite met delegeren
 • gierigheid
 • starheid en koppigheid

Gekenmerkt door grootheidsgevoelens, behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie

 • opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid
 • gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkte successen, macht et cetera
 • gelooft dat hij heel speciaal en uniek is
 • verlangt buitensporige bewondering
 • idee bijzondere rechten te hebben
 • exploiteert anderen
 • gebrek aan empathie
 • afgunstig
 • arrogant, hooghartig

Oorzaken van psychische werkbelasting

 • dubbeltaken (tegenstrijdige eisen zoals snelheid en nauwkeurigheid)
 • hoge tijdsdruk en hoog werktempo (steeds meer door steeds minder mensen)
 • complexe taken (vergen ingewikkelde beslissingen)
 • zeer grote verantwoordelijkheid
 • onduidelijke taakomschrijving (onduidelijkheid over wat er verwacht wordt)
 • onduidelijke bevoegdheden
 • te weinig eisen, monotoon werk (onderbelasting)
 • te gemakkelijk werk (sluit niet aan bij vaardigheden, opleiding en ervaring)
 • confrontatie met heftige emoties (bijvoorbeeld agressie, verdriet, pijn)
 • onduidelijke bevoegdheden
 • werk zonder vooruitzichten
 • te weinig eisen, monotoon werk (onderbelasting)
 • geen invloed op inhoud, vorm of tempo van het werk
 • falende organisatie
 • geen openheid (bijvoorbeeld geen overleg, geen mogelijkheid klachten te uiten)
 • geen of onvoldoende (zichtbare) resultaten
 • discriminatie en/of ongewenste intimiteiten
 • eenzaam werk
 • falende organisatie, problemen worden niet opgelost (of niet erkend)
 • weinig of geen ondersteuning en/of slechte werksfeer
 • onvoldoende erkenning en waardering
 • geen openheid (bijvoorbeeld geen overleg, geen mogelijkheid klachten te uiten)
 • fusies en reorganisaties (dreigend ontslag, verlies positie, vertrouwde omgeving)
 • te geringe beloning in verhouding met zwaarte van het werk
 • onregelmatige werktijden, teveel overwerk

Contact ons

Laatste nieuws