Een Handreiking kent een eigen contactblad dat vier keer per jaar verschijnt. Elk nummer is opgebouwd rondom een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld: depressies bij kinderen, dwang, huiselijk geweld, burn-out, balans houden in je gezin etc. Alle leden van Een Handreiking krijgen dit blad thuisgestuurd.

Het redactieadres is: redactie@eenhandreiking.nl

De redactie van het blad bestaat uit:

Dhr. W. Visser

Mevr. C. Nijsse

Mevr. van Leeuwen

anna0000

Mevr. Frens

Verschenen edities

2022

2021

2020