19nov2022

Wie ben ik?

Van 10:00 tot 12:00

Op zaterdag 19 november 2022 DV houdt Vereniging Een Handreiking haar bekende landelijke dag. Het thema van de dag is: ‘Wie ben ik?’ We gaan na hoe de Bijbel spreekt over ons zelfbeeld. Ook komt de vraag aan bod wat te doen als we negatief over onszelf denken.

 

De heer H. van Groningen, oud-directeur van De Vluchtheuvel, zal dit thema voor ons inleiden. Aansluitend aan de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarom nodigen we u/jou van harte uit om naar Gouda te komen.

 

De dag wordt gehouden in het Driestarcollege, gebouw Zèta, Bleulandweg 492A (hoek Dreef), 2803 HS Gouda.

 

Het programma begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en zal rond 13.00 uur worden afgesloten. Voor een maaltijd wordt gezorgd. We stellen het zeer op prijs als u zich vooraf opgeeft, door een mail te sturen naar info@eenhandreiking.nl, met het onderwerp: Aanmelding Landelijke Dag. In verband met de catering graag ook het aantal personen vermelden.

 

Hoe ziet het programma eruit?

09.30 – 10.00 uur Inloop met koffie/thee.

10.00 – 10.20 uur Opening door dhr. W. Visser, voorzitter

Schriftgedeelte 1 Petrus 1:17- 25

Zingen Psalm 8: 4 en 5

10.20 – 10.40 uur Huishoudelijk gedeelte (zie agenda op volgende pagina)

10.40 - 10.45 uur Zingen: Psalm 8:9

10.45 – 11.30 uur Inleiding door dhr. H. van Groningen uit Kapelle over: Wie ben ik? (ons zelfbeeld getoetst)

11.30 – 11.35 uur Zingen (met collecte); Psalm 145:3

11.35 – 12.05 uur Bespreking van vragen m.b.t. de inleiding

12.05 – 12.20 uur Afronding en sluiting door dhr. H. van Groningen.

12.20 - 13.00 uur Maaltijd en ontmoeting

13.00 - 13.15 uur Schriftlezing en dankgebed door dhr. J. van Hell, penningmeester

 

Benodigde stukken:

Verslag huishoudelijke vergadering Een Handreiking 2021

Jaarverslag 2021 Een Handreiking

Financieel verslag 2021

Fin.overzicht met begroting publicatie 2021