04okt2022

Gevolgen van (game-)verslaving en psychische problemen

Hersteld Hervormde Kerk

Abelenlaan 41, 2935 SB Ouderkerk aan de IJssel

Uitnodiging regioavond
D.V. dinsdag 4 oktober 2022 hopen wij, als regiobestuur “Hart van Holland” van vereniging Een
Handreiking, een regioavond te organiseren.
Wij nodigen u van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. De spreekster voor deze avond is
mevrouw Henrieke Hoogendijk, werkzaam als media-/gezinspedagoog en journalist (zie ook:
www.mediavorming.nl).

ONDERWERP:
Verslaafd en dan?
Omgaan met de gevolgen van verslaving bij mijn naaste.

PROGRAMMA:
➢ 19.00 Inloop en koffie/thee
➢ 19.30 Opening en welkom
➢ 19.45 (Interactieve) lezing door mevrouw Henrieke Hoogendijk MSc
➢ 20.50 Pauze
➢ 21.10 Plenaire nabespreking en gelegenheid tot het stellen van vragen
➢ 21.45 Sluiting

LOCATIE: zaal Hersteld Hervormde Kerk / Abelenlaan 41 / 2935 SB Ouderkerk aan de IJssel

Met hartelijke groeten,
Regiobestuur Hart van Holland
regiohartvanholland@eenhandreiking.nl