Uitstel landelijke dag

Zoals u weet gaat de landelijke dag van D.V. zaterdag 21 november niet door. Op deze dag is het gebruikelijk ook de huishoudelijke vergadering te hebben waarin we inzicht geven in de financiën, bestuurszaken etc. Statutair ligt vast dat we dat elk jaar moeten doen. Nu echter ontbreekt ons door de huidige bijzondere omstandigheden de […]

Annulering bijeenkomsten

Deze week werden er aangescherpte maatregelen afgekondigd m.b.t. de coronacrises. In het kader van de huidige richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid heeft het bestuur besloten voorlopig alle bijeenkomsten te annuleren. Ook de landelijke dag zal geen doorgang vinden. Dit spijt ons enorm, daar de kracht van de vereniging ligt in de ontmoetingen die veelal op (regio)avonden […]

Uit de pers

Al eerder schreven we als bestuur iets over de coronacrisis en de zorg die er leefde over de toename van het aantal depressies in ons land. Recent werd er door een bekend Opiniepanel de uitslag doorgegeven uit een groot onderzoek. Met interesse heb ik dat gelezen en graag geef ik het u/jou door. Hebt u/jij […]

Maatregelen regioavonden m.b.t. Corona

In het vorige stukje schreven we over de coronacrisis waarin we terecht waren gekomen. Inmiddels zijn we maanden verder. Maar… het virus is er nog steeds en elke dag zijn er weer honderden besmettingen. Gelukkig nemen de aantallen op de IC’s nog niet toe en dat is een opmerkelijke zegen. Gelukkig zijn er door het […]

Informatie lidmaatschap

Regelmatig krijgen wij de vraag wat er bij komt kijken om lid te worden van Een Handreiking. Onze vereniging is er met name voor familieleden (en andere betrokkenen) die met de zorg van de psychiatrische patiënt te maken hebben. Een Handreiking wil graag een helpende hand bieden aan gezins – en familieleden door het geven […]

Corona-crises

Op het moment van schrijven wordt er in de Tweede Kamer een debat gevoerd over de corona-crisis. Veel aandacht wordt gevraagd door verschillende partijen voor mensen met psychische problematieken en voor hun familie. Iedereen is bezorgd over de verwachte toename van psychische problemen als gevolg van de corona-crisis. Vorige week werd daar ook al alarm […]

Contact ons

Laatste nieuws