OVER ONS

De vereniging een handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen.

Steeds meer jongeren en ouderen lijden ernstig onder psychische ziekten. Wat is dat een zware belasting voor henzelf, maar ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen.

Vereniging Een Handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil graag een helpende hand bieden aan gezins – en familieleden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen in de zorgketen. Bij haar werk laat Een Handreiking zich leiden door de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en andere professionele behandelingen. Hebt u vragen, wilt u lid worden of wilt u een opmerking maken, stuur dan een e-mail naar info@eenhandreiking.nl.

OVER ONS

De vereniging een handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen.

Steeds meer jongeren en ouderen lijden ernstig onder psychische ziekten. Wat is dat een zware belasting voor henzelf, maar ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen. Vereniging Een handreiking wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil graag een helpende hand bieden aan gezins – en familieleden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen in de zorgketen. Bij haar werk laat Een Handreiking zich leiden door de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en andere professionele behandelingen. Hebt u vragen, wilt u lid worden of wilt u een opmerking maken, stuur dan een e-mail naar info@eenhandreiking.nl

Wie wordt Een Handreiking gedaan?

De vereniging is er met name voor familieleden die met de zorg van de psychiatrische patiënt te maken hebben. Ook andere personen of (kerkelijke) instanties die met deze problematiek geconfronteerd worden, kunnen met hun vragen bij onze vereniging terecht. Degenen die de grondslag en de doelstelling onderschrijven, kunnen lid worden van de vereniging.

Wat is het doel van de vereniging Een Handreiking?
  • De vereniging wil het onderlinge contact tussen de familieleden en andere betrokkenen stimuleren, zodat ze elkaar waar nodig kunnen ondersteunen.
  • Eenmaal per jaar wordt er een landelijke bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats op een zaterdag in november.
  • Daarnaast zijn er regionale werkgroepen die activiteiten organiseren in een bepaalde regio.
  • De vereniging geeft advies en voorlichting aan familieleden van psychisch zieken, maar ook aan andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld ambtsdragers van kerken. Hierbij kunt u denken aan informatie over ziektebeelden en adviezen met betrekking tot de omgang met de psychisch zieke, maar ook informatie over behandelingen en instellingen. Deze informatie wordt verstrekt middels lezingen, via ons verenigingsblad wat vier keer per jaar verschijnt en telefonisch/via de mail.
  • De vereniging kan namens de familie optreden als vertegenwoordiger naar instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en pastoraat.
  • De vereniging zal, indien nodig, streven naar verbetering van de kwaliteit van de zorg in instellingen en pastoraat.
  • Eveneens wil Een Handreiking de problematiek rondom psychisch zieken onder de aandacht brengen van de kerken en de media.

Regio's van Een Handreiking

Klik op een regio om meer informatie te lezen over de regio

Regio's

Contact ons

Laatste nieuws