Wie zijn wij?

Vereniging Een Handreiking werd in 1996 opgericht. De vereniging heeft als grondslag de Bijbel en aanvaardt, als daarop gegrond, de Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Wie wordt Een Handreiking gedaan?

De vereniging is er met name voor familieleden die met de zorg van de psychiatrische patiënt te maken hebben. Ook andere personen of (kerkelijke) instanties die met deze problematiek geconfronteerd worden, kunnen met hun vragen bij onze vereniging terecht. Degenen die de grondslag en de doelstelling onderschrijven, kunnen lid worden van de vereniging.

Wat is het doel van de vereniging Een Handreiking?

Algemene gegevens

ANBI

Vereniging Een Handreiking is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het nummer waarop wij bij de belastingdienst bekend zijn is 813687937.

Omdat wij ANBI instelling zijn mag u giften als aftrekpost meenemen in uw belastingaangifte.

Als ANBI instelling zijn wij verplicht gegevens te publiceren, u vindt deze via onderstaande link.

Rekeningnummer

NL 52 RABO 0331 5295 99 t.n.v. Vereniging Een Handreiking

Bestuur

Dhr. W. Visser

Voorzitter

Mevr. M. Linge

Secretaris

Dhr. J. van Hell

Penningmeester

Mevr. C. Nijsse - Boogaard

Algemeen lid

Mevr. J. Neuteboom

Algemeen lid

vissera0000

Mevr. A.M. Visser

Algemeen lid

Mevr. C.M. Bouwman - Brand

Algemeen lid

Comité van aanbeveling

 • Dr. R. Bisschop, Veenendaal
 • Dhr. H. van Groningen, Kapelle
 • Mevr. drs. T.A. Gunter, Barneveld
 • Ds. P.C. Hoek, St. Annaland
 • Ds. J.M.J. Kieviet, Renswoude
 • Ds. G.H. Molenaar, Genemuiden
 • Ds. J. Roos, Barneveld
 • Dr. R. Seldenrijk, Zeist
 • Drs. S. Stoop, Tuil
 • Ds. J.J. Tanis, Tholen
 • Dhr. G. van Veldhuisen, Waarde
 • Dr. J. van der Wal, Dordrecht
 • Drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam
 • Ds. Th. L. Zwartbol, Urk

Regio's