27okt

Regio-avond Hart van Holland uitgesteld

Geachte heer/mevrouw,

In onze regio lopen het aantal besmettingen met het Covid-19 virus drastisch omhoog. Gelet op deze zorgelijke ontwikkelingen rondom het virus, hebben wij als regiobestuur besloten de regioavond van D.V. woensdag  10 november  2021, voorlopig uit te stellen.

Hoewel wij als bestuur het onderwerp, “Als mantelzorger uit balans” als zeer actueel zien en op een leerzame avond hadden gerekend, vinden wij het jammer hiertoe te moeten besluiten.
We hopen dat u begrip hebt voor ons besluit en dat er in de nabije toekomst toch de mogelijkheid komt om deze avond te houden. Wij hopen u dan opnieuw uit te nodigen

Met hartelijke groeten,
Regiobestuur Hart van Holland