Nieuws

19apr2023

Regioavond Fryske Wâlden

Pastorale zorg bij depressiviteit

Van 19.45 u. tot 21.45 u.

Sionskerk Damwâld

Haadwei 127, 9104 BE Damwâld

Meer informatie...

Bestuursleden

Ds. H. de Greef

Voorzitter

Foarwei 37

9113 PL Wâlterswâld

Tel. (0511) 745091

M.J. Bakker - Lamper

Secretaresse

Achterwei 1

9114 RT Driezum

Tel. (06) 15578911

Y. Kooistra - Dantuma

Lid

Wyger Martensstrjitte 18

9104 JM Damwâld

Tel. (06) 58970158

Email: johannes.kooistra@hotmail.com

A. Wolters

2e Secretaresse

Nije Hale 9

9104 DS Damwâld

Over ons

Het is al weer een poosje geleden dat ds. H. de Greef (predikant HHK Wouterswoude) en ondergetekende contact hadden over een pastorale kwestie. In ons gesprek kwam onze vereniging Een Handreiking naar voren en we overdachten samen de vraag of er in het hoge Noorden ook niet eens een avond kon worden gehouden.

Uiteindelijk, na overleg met de regio Noord, is er een eerste avond geweest in Wouterswoude op 21 april jl. Er waren ruim 25 personen aanwezig, met name uit de gemeente Wouterswoude. Ds. De Greef heeft de avond geopend; dhr. K. Slager van regio Noord heeft iets verteld over onze Vereniging en ondertekende hield een inleiding over: Zorg voor psychisch zieken in de kerkelijke gemeente. Na de pauze ontstond een levendig gesprek en werden veel vragen besproken in een heel open, goede sfeer!

Op de avond is gepeild of er behoefte was aan nog eens een avond, of er werd gedacht aan een afdeling van regio Noord of dacht men er aan om zelf een nieuwe regio te starten. De unanieme keus was voor dat laatste: een eigen afdeling: Friese Wouden, …. Maar dan in het Fries! Inmiddels is er al een regiobestuur gevormd en hierboven ziet u de gegevens van het regiobestuur. We wensen deze regio een heel goede start toe.

Namens het Landelijk Bestuur:

Wim V.