Uitnodiging regioavond

19apr2023

Regioavond Hart van Holland

Gods leiding in het lijden, lessen uit het boek Job

Van 19:45 tot 21:45

Admiraal de Ruyterschool

Kerkdreef 1-a, 2922 BG Krimpen aan den IJssel

Meer informatie...

Over onze regio

Bestuursleden

J. van Hell

Voorzitter

E: janvhell@gmail.com

T: 06-13769146

A. Kruit-van der Knijff

G. A. van den Broek-den Ouden

Secretaris

E: g.ouden@icloud.com

T: 0182-511863

M. van der Valk

Het bestuur zoals het nu bestaat is gevormd op 3 december 2019.

Op een drukbezochte avond van Vereniging een Handreiking in samenwerking met de HHK van Ouderkerk aan den IJssel werd door Wim Visser gevraagd of er mensen waren die de schouders wilden zetten onder activiteiten van de vereniging voor de Regio Zuid Holland. 

Deze avond was het begin dat de regio nieuw leven werd ingeblazen.

Tijdens onze eerste bestuursvergadering op 3 december 2019 vertelden de bestuursleden ieder afzonderlijk wat hun drijft om zich bij de vereniging aan te sluiten en waarom zij zich hiervoor willen inzetten. De naam van de regio werd: Hart van Holland.

‘Balans in zorgen’ is ons eerste thema. De avond die we planden op 19 maart 2020 in Gouda  kon helaas, vanwege de inmiddels bekende Covid-19 maatregelen, niet doorgaan. 

In september 2020 ondernamen we een nieuwe poging. Helaas was de spreekster genoodzaakt zich op het laatste moment af te melden in verband met een testadvies van de GGD. We vonden de heer  M. van der Valk bereid deze avond voor ons in te vullen met weliswaar een ander thema: ‘Herstelgroepen’

 

Nieuws

Presentatie herstelgroepen / september 2020

 Voor wie bedoeld?

Voor mensen die halverwege of aan het eind van hun behandeling zijn gekomen en nog een “extra steuntje in de rug” nodig hebben.

Wat is een herstelgroep?De herstelgroep wordt geleid door een tweetal vrijwilligers, ondersteund door een ervaringsdeskundige die de training ‘WMEEE’ volgt of gevolgd heeft. Aan de hand van een herstelwerkboek gaan we in 8 bijeenkomsten in op de volgende thema’s:

Lichaamsfuncties – mijn leefstijl en (on)balans;

Zingeving en geloof – wat geeft mijn leven zin en hoe sta ik in mijn geloof;

Mentaal welbevinden – hoe voel ik mij en welke emoties ervaar ik;

Kwaliteit van leven – identiteit, eigenwaarde en zelfwaardering (het stellen van grenzen is een belangrijk thema hierbij);

Dagelijks leven – leefsituatie en zelfstandigheid;

Meedoen – mijn relaties en mijn rol in het sociale leven.

Na het behandelen van het thema wordt er in groepjes gewerkt aan een persoonlijk hersteldoel.

Momenteel mag ik, bij gebrek aan voldoende vrijwilligers, zelf enkele herstelgroepen leiden. Ik vind het prachtig om te zien hoe mensen onderling verschillen. Een voorbeeld uit de praktijk tussen de ene groep en de andere:

In de introductie les gaat het bijvoorbeeld over 4 fasen van herstel, nl:

  1. Overweldigd worden door je aandoening;
  2. Worstelen met je aandoening;
  3. Leven met je aandoening;
  4. Leven voorbij je aandoening.

Sommige oudere deelnemers achtten punt 4 voor henzelf niet haalbaar omdat zij al zovele jaren worstelen met hun aandoeningen. Opvallend was het, dat korte tijd later het merendeel van een groep  jongere deelnemers aangaf dat zij inmiddels van tijd tot tijd mogen leven voorbij hun aandoening. Zij gaven aan graag iets voor anderen te willen betekenen. Welkom nieuwe vrijwilligers!

Waarom een herstelgroep:

Ik merk dat de waarde van een herstelgroep steeds meer gaat leven binnen Eleos. Toen ik een half jaar geleden mijn werk begon in de regio Zuid moest er veel werk verzet worden om het nut van een herstelgroep aan te tonen. Nu zie ik dat steeds meer collega’s mij weten te vinden. Zo draaien er op dit moment in onze regio groepen in Dordrecht (er zijn zoveel aanmeldingen, dat er helaas inmiddels een wachtlijst moet worden gehanteerd). Inmiddels zijn er ook in Hendrik Ido Ambacht en Kapelle (Zl) herstelgroepen.

Conclusie:

Nu ik een aantal groepen heb begeleid, mogen we terugzien op enthousiaste deelnemers en diepgaande gesprekken. Zelf heb ik inmiddels veel ervaring opgedaan; wegens COVID-19 verliep een en ander de afgelopen tijd online, wat op zichzelf wel een uitkomst was, maar waarin toch de diepgang ontbrak. Nu weer op locatie mag worden bijeengekomen, is er sneller een klik met de groep en ontstaat er vrijwel onmiddellijk een bepaalde onderlinge band.

Tijdens de informatiemorgens en de intake moeten we helaas wel eens mensen afwijzen, omdat ze nog teveel met hun problemen worstelen en nog niet aan een herstelgroep toe zijn. Het kan gebeuren dat mensen zich hebben aangemeld via herstelgroep@eleos.nl, zonder hierover met hun behandelaar te hebben overlegd. Het is belangrijk dat de cliënt ook echt toe is aan de vervolgstap, het delen van ervaringen binnen de herstelgroep.

Maart 2021

Marius van der Valk

ervaringsdeskundige