Nieuws

Online Regio-avond Noord – D.V. 17 juni 20:00 uur – Spreker: Drs. A.W. de Vries

Regio Noord nodigt alle belangstellenden van harte uit voor een regio-avond op D.V. donderdag 17 juni om 20:00 uur. De avond wordt online uitgezonden vanuit de HHG Hasselt Rouveen Zwolle en is te volgen via de link https://www.youtube.com/channel/UCdn4tw9qYp7PyE3XgRHk6qof via de website https://hhg-hasseltrouveenzwolle.nl/kerkradio.html

 

De spreker is drs. A.W. de Vries. Hij werkt als psycholoog op reformatorische basisscholen en een reformatorische school voor voortgezet onderwijs in de regio Staphorst. In zijn lezing hoopt hij in te gaan op verschillende soorten psychische problemen die er kunnen zijn. Te denken valt aan ADHD, autisme, angst en depressie. Hij zal ook ingaan op wat dat betekent voor de omgeving, zoals ouders, gezin en school. Daarnaast wil de spreker aandacht geven aan problemen die kinderen en jongeren ervaren door bijzondere situaties in het gezin, zoals psychische problemen bij ouders of andere kinderen in het gezin en dingen als rouw en echtscheiding. De heer A.W. de Vries stelt het op prijs als er van tevoren vragen naar hem worden gemaild, zodat hij deze in zijn lezing mee kan nemen. Dat kan via het mailadres A.W.deVries@driestar-educatief.nl

Tijdens de lezing is het ook mogelijk om vragen te stellen.

 

Voor verdere informatie of vragen over deze avond kunt u mailen naar regionoord@eenhandreiking.nl of telefonisch contact opnemen met de heer K. Slager: 0629147509.

 

Gebruikelijk is dat er na afloop van een regio-avond een collectebus bij de uitgang staat voor de bestrijding van de onkosten. Omdat het organiseren van een online-avond ook de nodige kosten met zich meebrengt, kunt u Vereniging Een Handreiking steunen door een gift over te maken op rekeningnummer NL 52 RABO 0331 5295 99 of door te doneren via deze site. Van harte aanbevolen!

Bestuursleden

K. Slager

Voorzitter

Telefoon: 06 – 29 14 75 09

J. Raangs

Erevoorzitter / adviseur

H. Visscher - Bouwman

Secretaris

Email: regionoord@eenhandreiking.nl

H.P. Kuiper - van Veen

Penningmeester

H.W. Everts

Lid

H. van Dijk - van der Sluis

Lid

J. Eenkhoorn

Lid

M.A. Koekoek

Lid

Over ons

Als bestuur Regio Noord van Vereniging Een Handreiking vertegenwoordigen wij het noorden van ons land. Om het doel van onze vereniging gestalte te geven organiseren wij twee regio-avonden per jaar. Deze avonden worden in Staphorst gehouden. We streven ernaar om de avonden af te wisselen met de ene keer een praktische handreiking en de andere keer een pastorale handreiking.

Archief regio-avonden

Contact ons

Lid worden?

Laatste nieuws