Nieuws

20okt2022

Regioavond te Staphorst

''Omgaan en werken met psychische cliënten''

Van 19:45 tot 21:45

De Leerkamer

Kerklaan 6, 7951 CD Staphorst

Meer informatie...

Bestuursleden

K. Slager

Voorzitter

Telefoon: 06 – 29 14 75 09

H. Visscher - Bouwman

Secretaris

Email: regionoord@eenhandreiking.nl

H.P. Kuiper - van Veen

Penningmeester

M.A. Koekoek

Lid

H.W. Everts

Lid

H. van Dijk - van der Sluis

Lid

J. Eenkhoorn

Lid

Over ons

Als bestuur Regio Noord van Vereniging Een Handreiking vertegenwoordigen wij het noorden van ons land. Om het doel van onze vereniging gestalte te geven organiseren wij twee regio-avonden per jaar. Deze avonden worden in Staphorst gehouden. We streven ernaar om de avonden af te wisselen met de ene keer een praktische handreiking en de andere keer een pastorale handreiking.

Download hier de informatiefolder van onze regio: 

Folder handreiking Regio Noord

Archief regio-avonden

21 april 2022

Vereniging Een Handreiking is in contact gekomen met ds. H. de Greef uit Wouterswoude. Ook in de Friese Wouden is er belangstelling voor het werk van  onze Vereniging .  Van Regio Noord hebben we samen met onze landelijke voorzitter, de heer W. Visser, op donderdag 21 april 2022  de regio-avond in Wouterswoude bijgewoond. De heer Visser heeft een lezing gehouden over “om hen heen staan”. Wie zijn die psychisch zieken, hoe ontdek je die, hoe weet je dat ze er zijn? Ook werd de praktische kant belicht, wat we voor hen kunnen betekenen. Er werden waardevolle handreikingen gedaan, zowel over wat we wel moeten doen en wat we beter niet kunnen zeggen. Voor belangstellenden is de avond na te luisteren via onderstaande link.

20 april 2022

Op woensdag 20 april 2022 hield Regio Noord een avond in Staphorst over “Rouwverwerking”. Ds. H. Lassche, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente van Rijssen, nam ons mee in een lezing. Hij benoemde de verschillende fasen die worden onderscheiden in het proces van rouwverwerking. De dominee schetste Bijbelse voorbeelden waarin sprake is van rouw. Tenslotte werden zaken benoemd omtrent de begrafenis van een geliefde en alle voorbereidingen daaromtrent, maar ook hoe het gaat in de periode daarna. Het was een inhoudsvolle lezing waarin velen herkenning vonden vanuit persoonlijke beleving. Via onderstaande link is de regio-avond alsnog te beluisteren.

17 juni 2021

Op 17 juni hield Regio Noord haar 35e regio-avond. Voor het eerst werd deze avond online uitgezonden i.v.m. de omstandigheden rondom corona .

Ds. M. van Sligtenhorst heeft de avond geopend met het lezen van Psalm 55. Toen David deze psalm schreef, verkeerde hij in bijzonder moeilijke omstandigheden. Ook bij ons kunnen er veel zorgen en noden zijn. Dat we met alles onze toevlucht zullen nemen tot de levende God. Bij Hem is rust, genezing en alles wat nodig is!

De heer de Vries houdt zijn lezing over psychische problemen bij jongeren. Hij werkt als psycholoog op reformatorische basisscholen en op de Pieter Zandt, een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. De spreker vertelt over zichzelf als ervaringsdeskundige. Vervolgens spreekt hij over psychische problemen die hij tegenkomt in zijn werk: moeite met concentreren en de werkdruk en stress die jongeren ervaren in deze coronatijd. Ook wordt verteld over de relatie die hierin gezien wordt met school en gezin.  Het volgende punt wat aan de orde komt, zijn achtergronden van psychische problemen.  Vervolgens wordt iets gezegd over het omgaan met jongeren met psychische problemen.  Afgesloten werd met het Bijbelse voorbeeld van Jozef. Juist als Jozef in heel moeilijke situaties is, lezen we in de Bijbel: en de Heere was met hem. Dát was wat hem staande hield.

Het is mogelijk deze avond terug te luisteren/kijken.