Bestuursleden

G. van Veldhuisen

M. Maljaars

A. den Hollander

Algemeen lid

J. Kole

Algemeen lid

E. Bakker

Algemeen lid

L. de Kraker

Algemeen lid

Over onze regio

Wij vertegenwoordigen als bestuur de regio Zeeland. 

Archief