Bestuursleden

G. van Veldhuisen

M. Maljaars

A. den Hollander

Penningmeesteresse

J. Kole

Tweede secretaris

E. Bakker

Algemeen lid

L. de Kraker

Algemeen lid

Over onze regio

Wij vertegenwoordigen als bestuur de regio Zeeland. 

Archief